nittifemma

ord värda guld!

Kategori: Allmänt

" DE SÄGER: Islam är en intolerant religion!

Jag säger: Ja, Islam är en intolerant religion! Islam är intolerant mot orättvisa! Islam är intolerant mot förtryck! Islam är intolerant mot ockupation! Islam är intolerant mot korruption! Islam är intolerant mot rasism! Islam är intolerant mot alkohol, mot droger, mot våldtäkt och mot prostitution!

DE SÄGER: Muslimer är extrema!

Jag säger: Ja, muslimer är extrema. Muslimer är extremt goda, extremt pålitliga, extremt hjälpsamma, extremt barmhärtiga och extremt fredliga!

DE SÄGER: Muslimer är fundamentalister!

Jag säger: Vad betyder ordet fundamentalist? Det är en person som följer de fundamentala (grundläggande) reglerna i ett visst ämne. För att man ska räknas som en bra läkare måste man kunna följa och praktisera de fundamentala delarna i medicin. Känner man inte till medicinens fundament kan man inte vara en bra läkare. På samma sätt kan man inte vara en bra muslim om man inte känner till och följer de fundamentala reglerna i Islam. Så då borde vartenda muslim sträva efter att vara fundamentalist!"


Kommentarer


Kommentera inlägget här: